Въпросите, които си задаваме

„Качествените въпроси изграждат качествен живот. Успешните хора си задават по-добри въпроси и в резултат получават по-добри отговори.”

                                                                                                                                                                                          Антъни Робинс

Нашето подсъзнание е необятен океан от информация. Информация към, която имаме пълен достъп, но незнаем как да използваме. Информация, която може да ни отведе към един прекрасен и щастлив живот. Живот изпълнен с възможности и резултати.

 Мозъкът ни е създаден така, че да откликва на желанията и търсенията ни, независимо дали са съзнателни или не. Той знае отговора на всеки въпрос, който му зададем. Често обаче търсим едни отговори, а задаваме съвсем други въпроси. Например ако си зададем въпроса: „Защо правя една и съща грешка отново и отново?” или „Защо винаги ми се случва така?” мозъкът ни осигурява отговор, който не ни предлага никакви възможности. Точно обратното – отговорите на тези въпроси служат единствено за затвърждаване на сегашното ни състояние. Съзнанието чува „винаги”, „правя”, „грешка” и действа по тези думи като по команда - казва си - "аха, значи това искат от мен". Когато си задаваме въпроси, които преднамерено ограничават опциите пред нас ограничаваме и потенциала си тъй като отговорите им съдържат в себе си и действията, които последват. Няма как на въпроса ‘Защо съм такъв глупак?” подсъзнанието да ни отговори с план за действия, които да доведат до промяна в това състояние.

 Винаги си задавайте въпроси, които да разкриват възможности и намират решения. В повечето случаи в добре зададения въпрос се крие решението на проблема. Например „Какво да направя, за да получа различен резултат? От какво имам нужда, за да се справя с това? Какво научих от тази случка? Как мога да го направя забавно следващия път?". Превърнете в навик задаването на отворени въпроси, започващи най-вече в „какво” и „как”. Структурирайте въпросите си така, че да отведат подсъзнанието ви в посоката на търсения от вас резултат, в посоката на желания от вас живот!

 Друга много важна особеност на мозъка ни, е че той работи само с позитивни форми. Тоест не работи с негативни заповеди, въпроси и цели. Сигурна съм, че всеки родител знае за какво говоря. Колко пъти казваме на детето „не тичай”, а то продължава да тича; „не пипай”, а то продължава да пипа и после си казваме „ аз трябва да започна да говоря на обратно на това дете и то ще вземе да ме послуша.” Ами да, неговото мозъче чува само  „тичай”, „пипай”. Ако си поставите за цел да не сте срамежлив – мозъкът ви чува и си представя срамежлив и работи в тази посока. То е като да вървиш с глава обърната назад, движиш се, но не знаеш къде отиваш. Ако си зададем въпроса „Какво да направя, за да не съм глупак?” съзнанието чува „съм глупак” и намира отговори, които затвърждават това състояние. Затова следващия път когато искате детето да спре да тича му кажете „ходи бавно” или „тук се ходи”; когато си поставяте цел, формулирайте я позитивно – „Искам да общувам свободно с хората.”; когато си задавате въпрос бъдете осъзнати за отговора, който търсите и след това го формулирайте – „Как да подобря познанията си по този въпрос?”

Както знаем желаната промяната настъпва след промяна в начина на мислене, а какво е мисленето: задаване и отговаряне на въпроси в главата ни. Когато си задаваш един и същ въпрос, намираш един и същ отговор, действаш по един и същ начин, получаваш един и същ резултат.

Различен въпрос – различен отговор – различно действие – различен резултат.

В това се крие магията на коучинга, той ти задава въпроси, които променят начина ти на мислене, стимулират различни действия и водят до нови резултати.

 Да знаеш, че мозъкът ти е кутия с отговори е неизмеримо богатство, от което може да се възползваме всеки миг. „Който търси – намира” – гласи поговорката, а отговорите, които търсим може би са по-близо отколкото си представяме.

Анета Йовева - Психолог