Любовта е ... цялостен начин на живот!

Смисълът на живота е живот изпълнен с любов!

А къде и как да я открием?

Любовта е навсякъде. Един може да я открие изразена в усмивката на бебе, в надеждата, в светлината, в самото търсене.

Друг може да я види в роза, в съвършенството на всяко цвете от природата, в капките роса по тях.

Трети може да я открие в приятелството, в помощта, в състраданието.

Следващият може да я намери в онова, което прави песента прекрасна, в хармонията. В словото, в благата дума, в малкият жест да подадеш чаша вода.

Следващият може да намери във всичко, що може да върши ръката.

във всеки етап от живота, във всеки 

да я припознаеш в душата срещу теб

За да я видим отвън, обаче е необходимо първо да я отгледаме и подхраним в себе си. най-голямата любов е вътре в нас. от нея извира любовта към живота, към природата, към човека срещу  нас, към съзиданието, към милосърдието, към ежедневието, 

 

Анета Йовева - Психолог