Защитник на НЛП

Напоследък често ми се налага да изпълнявам ролята на защитник на НЛП. Това, което метод за манипулация в бизнеса, рекламата, взаимоотношенията, до средство за сваляне на мадами. Да НЛП намира приложение във всички сфери от живота ни, тъй като обект на изследване е човекът, неговите мисли, емоции и поведение, няма общо с манипулацията.  По тази причина реших да напиша статия реабилитираща и изясняваща на достъпен език какво всъщност е НЛП.

Когато човек чува или научава за нещо ново, в него се поражда огромен вътрешен стремеж да го оприличи на нещо, което вече знае, с цел да го разбере по-лесно ( така е и с коучинга, който бива оприличаван на психотерапия, наставничество или менторство). НЛП обаче е нещо абсолютно  ново. Един нов поглед и подход към човешкия мозък, поведение и потенциал. НЛП задава нови въпроси и стимулира нови отговори.

НЛП означава невро-лингвистично програмиране:

Невро –менталните пътища, резултат от нашето възприятие за света, чрез петте ни сетива. Тоест как формираме преживяванията си в резултат на интерпретацията, която петте ни сетива правят на информацията, която събират във всяка една секунда от света около нас.

Лингвистично – как използваме вербалния и невербалния език, за да подредим и изразим мислите си, и да общуваме с хората. Езикът е основното средство да изразим мислите си, но дали успяваме да ги предадем по начин, който да бъде разбран от получателя им.

Програмиране – последователността от стъпки, която предприемаме, за да постигнем желаните от нас резултати. Как нашите мисли, действия и чувства си взаимодействат в даден момент, за да произведат определено преживяване.

НЛП изучава потенциала на най-голямото богатство на човека – неговият мозък. В момента на създаването на НЛП Ричард Бандлер и Джон Гриндер едва ли са предполагали каква индустрия сътворяват. Тяхната основна идея е била да моделират поведението, мислите и езиковите модели на успешни в своята сфера професионалисти. Да обърнат внимание на това как е структурирано това, което е работело и е давало добри резултати, с цел да го приложат на хората, които също искат да успеят в тази област.

В тази връзка искам да подчертая, че НЛП не е наука, а методология Методология, която ни помага да поемем контрол на единствените неща, които можем сто процента да владеем, а именно  - нашите мисли, език, емоции и действия.

Какво мислим, какво казваме и как реагираме в различни ситуации е избор, които имаме и не бива да го оставяме на други хора или обстоятелства.

НЛП е мощен и практически подход към личностна промяна. Едно от посланията му е, че промяната може да настъпи много бъзро стига да приложиш подходящия подход. Всеки, който се интересува от личностно развитие е чел книги, в които винаги ти казват, че най-важната крачка към личностното израстване е да започнеш да обичаш себе си. Тъй като аз съм един от тези хора, всеки път четейки си казвах: „Това звучи много хубаво и истинно, но КАК се прави?” Едно е да знаеш какво трябва да направиш, а съвсем друго да знаеш КАК да го направиш. Е, НЛП е „как да...” на личностната трансформация. НЛП е ориентиран към ПРОЦЕСА, а не към съдържанието, тоест да разбереш как нещо работи, за да можеш да го приложиш отново гонейки крайните си цели. Накратко НЛП е подход ориентиран изцяло към вътрешната промяна и има отговори на въпроса КАК!

За да овладееш изкуството на НЛП първо е необходимо да овладееш изкуството да бъдеш себе си.

НЛП е ИЗБОР.  Как да създадем представа за света, която да увеличава избора ни и как да даваме  най-доброто от себе си във всеки един момент. Отключва потенциала ни като влиза във връзка с подсъзнанието ни. Във всеки един момент към нас пристига около 2млн. бита информация, нашето съзнание може да поеме максимум 7 +/- 2 бита, останалата част от информацията се изтрива, обобщава или изкривява в подсъзнанието ни. От тук идват и различията в спомените и усещанията за една и съща случка от различни хора, всеки от тях запомня, изкривява и изтрива различна част от информацията. НЛП ти дава достъп до подсъзнанието и техники чрез, които да коригираш запаметената информация по начин работещ за теб.

НЛП е любопитство. Едно постоянно търсене на отговори и задаване на въпроса КАК. Любопитство, което ти позволява да останеш отворен за нови възможности, да си по-гъвкав и търсещ различни подходи към крайната ти цел.

НЛП е забавление. Когато човек е отпуснат и се забавлява, той се намира състояние на отвореност и има достъп до подсъзнателните си ресурси. Доказано е, че най-лесно се учим докато се забавляваме, играем и се смеем!

Изследвайте света с неподправена доза любпитство и огромна доза смях!

 Анета Йовева - Психолог