Щастието е в твои ръце!

Да имаш потребности и да се стремиш да ги посрещнеш, на това се крепи цялото наше ежедневие. Физически или емоционални, нуждите са в основата на нашето поведение. Те задвижват мотивацията ни, оправдават постъпките ни, ръководят стремежите ни.

Съществуват различни теории за човешките потребности, най-разпространени, сред които са тези на Маслоу, Херцберг, Алдерфер. Най-общо те обясняват защо правим, това което правим и как зад всяко наше действие стои покриването на определена нужда, физическа или емоционална. Те ни помагат да разберем своя модел на света, да открием какво наистина ни мотивира в даден момент и какво ммотивира поведението на хората около нас.

С цел улеснение и разбиране сред всички теории, аз ще разделя човешките потребности в две основни групи – физически и емоционални. С физическите всички сме наясно, това са храна, вода, дом, топлина, сигурност. За тях сме много осъзнати, тък като от тях зависи оцеляването ни. Емоционалните обаче, като обич, разбиране, подкрепа, уважение, автономност, принос, растеж, признание, забавление, почивка, зареждане и т.н., ръководят фокуса и поведението ни през по-голямата част от времето ни, без да сме наясно с това, затова бих искала да обърна по-специално внимание точно на тях.

Защо е важно да разпознаваме и разбираме нуждите/потребностите си? Защото те са в основата на човешкото поведение. Те определят емоционално ни състояние, в зависимост от това дали са посрещнати или не. Познавайки потребностите си ще можем да упавляваме по-ефективно действията и емоциите си. Ще сме наясно във всеки един момент към какво се стремим и защо!

Човек би направил всичко възможно да посрещне нуждите си. Дори понякога потъпквайки ценностите си или рискувайки живота си!

 

Сега спри за миг и ми отговори честно:

Колко често си задаваш въпроса: От какво имам нужда в точно този момент?

А, ако ти кажа, че от отговора на този въпрос зависи щастието ти, колко често щеше да си го задаваш?

 

Целта ми с този текст е да те подтикна да си изградиш навика да си задаваш точно този въпрос, колкото се може по-често. Особено, когато се чувстваш объркан, неудовлетворен, гневен, тъжен и най-много ти е необходима яснота и осъзнатост, за да знаеш как да си помогнеш.

Разпознаваш ли емоционалните си нужди? Да? Не?

Ето ти малко помощ: Емоционални нужди, според Антъни Робинс, могат да се обединят в шест основни категории. Те са: сигурност, разнообразие, любов, значимост, растеж, принос. При всеки човек те са с различна подредба и различна значимост. Първите четири са основно важни за съществуването ни, а последните две са духовни нужди.

Ключът към постигане на удовлетворение и щастие е да откриеш вътрешния си баланс между сигурност и разнообразие, и между любов и значимост, тъй като те са с противоположен знак, но еднаква значимост. Растеж и принос, за разлика от тях са взаимно допълващи и подкрепящи се.

Какво представляват по отделно те:

Сигурност. Усещането за безопастност, комфорт, в живота е основно за оцеляването ни. Никой не може да живее под постоянно напрежение, стрес и несигурност. Ако тази нужда не е посрещната, мозъкът ни постоянно търси удовлетворението й, и всички останали минават на заден план.

Всеки набавя по различен начин сигурността в живота си, чрез рутинни действия, ежедневни ритуали, подробно планиране, пестене на пари или не по толкова здравословен начин, като алкохол, преяждане, постоянен контрол над хора и събития. Всички навици са нашето познато, нашата сигурност, полезни или не. Здравата лична връзка за много хора също е водеща сигурност.

Проблемът със сигурността е, че тя ни ограничава и притъпява рецепторите ни. Често пъти става причина да жертваме бъдещия си успех, предпочитайки да стоим в зоната си на комфорт, дори и мизерни и нещастни, вместо да предприемем нови действия, макар да засрашим с това временно сигурността си. Това е причината хората трудно да излиат от „мизерното“ си емоционално състояние. Това е тяхното познато и всяко друго действие, дори и водещо до щастие и радост ги ужасява, тъй като за тях е непознато. Единствено ако успеем да устоим на тази си нужда и да поемем риск в дадена ситуация, в професионален или личен план, можем да растем и да се развиваме.

 

И след като вече всичко ни е сигурно в живота, имаме нужда от...

Разнообразие!

За да се чувстваме живи, всички имаме нужда от промяна, приключение, разнообразие. Да правиш едно и също всеки ден несъмнено води до скука, а скуката е много нездравословно състояние за мозъка ни. Той забавя функциите си и дори може да реши, че вече не ни е нужен. Денят ни, връзката ни работата ни се нуждаят от разнообразие, което да стимулира рецепторите ни. Производството на хормоните на щастието и любовта също се провокира имено от новите преживявания!

Хората си набавят разнообразие също по различен начин, отново полезен или вреден. Чрез иновации в бизнеса, нови хобита, четейки книги, гледайки филми, пътешествайки, чрез музика, спорт, изкуства или пък със спортни рискове за живота си, клюкарстване, залагане, странични връзки, неразумно пазаруване. Разнообразието е особено важно във връзките ни. Липсата му е основна причина те да се разпадат. В началния период на всяка връзка има огромно разнообразие от теми, места, дейности, хора, преживявания, а после влизаме в една рутина. Затовавместо да залитаме настрани е добре да поемем отговорност  и да си набавим необходимото ни разнообразие във връзката с любимия ни човек.

Значимост! Да се чувства ценен и значим, нужен и желан е потребност на всеки човек, независимо дали си признава ли не. Усещането да различен и специален ни прави уникални. Това не е желание да си оценен, а нуждата да си значим. Тази нужда се покрива още се от раждането ни от нашите родители. Те се отнасят към бебето, като с най-уникалното същество на света и са на негово разположение денонощно. 

Това е и една от причините да искаме да сме влюбени и любовта ни да е споделена- чувстваме се специални за човека до нас.

Хората са склонни да правят какво ли не, за да получат внимание и усещане за значимост – добри и лоши неща, напредват в кариера, спорт или се бият, спорят, преструват се на болни. Пристрастеността към хорското внимание обаче може да доведе до самота, тъй като преставаме да обръщаме внимание на другите и това ги отдалечава от нас.

Любов/свързаност! За любовта уж знаем всичко. Тя е обяснена в песни, поеми, романи, опери, стихове и е обявена за чувството без, което не можем да живеем. Нуждата ни от любов и свързаност е от ден едно, до ден последен на този свят. Да обичаш и да си обичан – това е то живота. Освен емоционална любовта се оказва, че може да бъде и физиологична нужда. Последни проучвания сочат вълшебните й сили върху способността ни да оздравеем, да реализираме мечтите си и да живеем дълго. Където има любов има и живот е казал Ганди!

Основен минус на тази нужда е зависимостта от други хора. Затова е необходимо да има баланс между аз и ние. От една страна на везната стои значимостта/уникалността, която може да ни направи толкова различни, че да станем трудни за обичане, а от другата страна стои еднаквостта - да се свържем с човека до нас и да му покажем, че сме като него.

Много често заради тази нужда жертваме своята сигурност, разнообразие и значимост. В името на любовта спираме да правим любимите си занимания, срещи с приятели и т.н.

Растеж и принос вървят ръка за ръка, а не са в постоянно търсене на баланс. Как растем ли? - професионално , емоционално, духовно, финаново, интелектуално - усвоявайки нови умения, нови езици, четейки нови книги,обогатявайки мисленето си. Всяко действие, което подобрява с нещо живота на другите, физически или емоционално, без да очакваме нищо в замяна, пък може да бъде счетено като принос към обществото и света.

Колкото и страшно да ти звучи, малко са хората, които знаят точно какво искат от живота и последователно гонят целите си. Повечето се фокусират върху това какво би им коствало да постигнат това, което искат и отговора на този въпрос ги "парализира", отнема им ресурсите, с които да постигнат мечтите и щастието си. Ти не бъди като тях! Познавай себе си, потребностите и желанията си, и върви смело напред!

Ето още няколко въпроса, които да ти помогнат да погледнеш на себе си отстрани и осъзнаеш дали действията и емоциите ти помагат или ти пречат да постигаш целите и щастието си:

Когато нещата излязат извън контрол, кои неща биха могли да те накарат да се чувстваш спокоен, сигурен?

Какво те кара да се чувстваш обичан?

Как показваш любовта си?

Как удовлетворяваш нуждата си да бъдеш специален? 

Какво те прави уникален, специален?

Как привличаш внимание?

Каква нужда иска да покрие това твое поведение?

Ако не води до желаните от мен резултати, по какъв друг начин може да я посрещнеш?

Една потребност може да бъде удовлетворена по различни начини. Здравословен или не е твоят начин? Работещ или не работещ? Можеш да избираш!

Да знаеш от какво имаш нужда в конкретен момент е равносилно на това да поемеш отговорност за щастието си на сто процента. Ти вече го можеш!

 

Анета Йовева - Психолог