Акредитация, курсове и дипломи

2005 г. - Бакалавър Историк към СУ „Св. Климент Охридски“

2009 г. - Магистър Управлене и развитие на Човешките Ресурси към НБУ

2012 г. - Диплома Треньор по личностно развитие - Personal Development Coach Diploma The Coaching Academy London

2013 г. - НЛП Практик - NLP Practitioner The Coaching Academy London

2015 г. - НЛП Мастър Практик (NLP Center)

2016 г. - НЛП Мастър Клас Ричард Бандлър